Ved uønskede vannmengder i forbindelse med anleggsprosjekter kan det være nødvendig å pumpe ut vann fra innsjøer. Da er det avgjørende med en pumpe som raskt og effektivt fjerner vann, og slipper det ut på en måte som ikke skader omgivelsene.

Vi kan skreddersy pumpeanlegg for prosjektoppdrag med tømming av innsjø. Våre anlegg tilpasses jobben som skal utføres og sørger for optimal fremdrift i prosjektet.

Robuste pumper for flytting av store vannmengder

Når innsjøer skal tømmes, er det ofte snakk om store vannmengder som skal flyttes på. Dette stiller også krav til kapasiteten på pumpen som benyttes. Vi leverer robuste, nedsenkbare lensepumper med kraftig oppsugingsfunksjon, som evner å suge opp vann ved både høye og lave vannivåer. Pumpene kan leveres med lenseautomatikk som sikrer korrekt vannivå i innsjøen til enhver tid, og med gode backupløsninger for kontinuerlig drift.

Ved prosjekter som omfatter tømming av innsjøer er det også viktig å holde unna for tilrenning av nytt vann. Vi leverer løsninger som tar høyde for dette.

Skreddersydd pumpeanlegg for ditt prosjekt

Til prosjektoppdrag vil vi alltid levere anlegg etter skreddersøm og i samarbeid med deg som leder prosjektet. Ofte er det snakk om at anlegget kun skal brukes under prosjektperioden. Vi tilbyr derfor også utleie av skreddersydde anlegg på midlertidig basis.

Under prosjekteringen ønsker vi mest mulig informasjon om mengder, kapasiteter og andre forhold av betydning for prosjektet. Jo mer detaljert informasjon du kan gi oss, desto enklere blir det for oss å finne rett pumpe. Vi er ikke bundet til utvalgte fabrikanter, og har derfor fleksibiliteten til å anbefale det anlegget som vil egne seg best for jobben.

Kompetent og tilgjengelig samarbeidspartner

Dersom det er ønskelig kan vi drifte anlegget for dere, men anleggene våre er i stor grad basert på automatikk for at de skal være enkle å drifte på egenhånd. Vi er også tilgjengelige både i forbindelse med igangkjøring og service underveis for å sikre trygg og effektiv drift.

I hvor stor grad vi skal være involvert kommer vi frem til sammen. Med Pumpeteknikk som leverandør kan du uansett være trygg på at du har en kompetent og tilgjengelig sparringspartner med på laget når innsjøer skal tømmes.

Kontakt oss for mer informasjon om pumpeanlegg til tømming av innsjøer. Vi har rett pumpe for ditt prosjekt.