Kraftig senkbar avløpspumpe for vanskelig avløpsvann

ABS AFP er en kraftig senkbar avløpspumpe for svært vanskelig avløpsvann. Pumpen gir pålitelig og kostnadseffektiv pumping av avløpsvann i kommersielle, industrielle og kommunale anlegg og bygninger. ABS AFP er lagd for å håndtere filler, faste stoffer og fibrøse materialer i avløpsvannet.

Pumpens hovedbruksområde er blant annet i vannkummer, nedsenket og med et automatisk koblingssystem. ABS AFP kan monteres tørroppstilt både horisontalt og vertikalt, og med valgfritt integrert lukket kjølesystem.

ABS AFP leveres med vanntette flomsikre motorer i standard eller eksplosjonssikre versjoner og med tilstandsovervåkning som gir kontroll på temperatur og vanninntrengning. Pumpen har forseglet koblingskammer med to-trinns kabelinnføring, åpen flerkanal og Skew-type impellere, og tetningsbeskyttelse mot fiber og materialer.

Kontakt oss for mer informasjon om ABS AFP