BBA-pumper, er en ledende og innovativ produsent av mobile pumper, som har levert dieseldrevne, frittstående kvalitetspumper, beregnet for å flytte store vannmengder i over 60 år.

De er kjente for sine enestående, pålitelige løsninger til mange ulike oppgaver. Alt fra lensing av grunnvann til vanning av jorder er typiske bruksområder for BBA-pumper.

Lavere kostnader

Sammenlignet med deres konkurrenter, har du her mulighet til å kjøpe eller leie BBA-pumper til en lavere pris. Samtidig som du kan stole på at de er av beste kvalitet. Prisene er kostnadsmessig lavere, da produktene er utviklet in-house, og produsert ved hjelp av bærekraftige og miljøvennlige materialer, og er samtidig grundig testet i deres interne testfasiliteter. Den høye effektiviteten av pumpene, reduserer drivstofforbruket til et minimum og tilfredsstiller EUs utslippskrav.

4 modeller til mange ulike behov

Mange års erfaring har resultert i fire pumpeløsninger, som svarer til behovet i markedene:

  • Avvanning- og kloakkpumper
  • Wellpoint-lensepumper
  • Slam- og leirepumper
  • Selvsugende sentrifugalpumper

Hjelp til valg av pumpeløsning

Trenger du assistanse til valg av hvilken løsning som passer best til ditt behov, er vi selvfølgelig behjelpelige med dette.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller dersom du ønsker å bestille en av våre pumpeløsninger.