Pumpeteknikk setter i disse dager opp et midlertidig anlegg for slukkevann.

I fiorbindelse med rehabilitering av bygg settes det krav til ekstra slukkevann i byggeperioden. Pumpeteknikk etablerer og leier ut komplette anlegg for dette. Pumpen på bildet skal levere 50l/s til manifoil med 65mm NORD koblinger. Anlegget er basert på selvprimende pumpe med dieseldrift og er satt opp med selvstart ved åpning av ventiler. Pumpen er plassert ved lokalt kjærn og leverer slukkevann til manifoil plassert 100mtr unna. Etablert i September 2019. Leieperiode 90 døgn.Dieseldrevet pumpe slukkevann