Pumpeteknikk er forhandler, installatør og servicepartner for kunder innen bygg og anlegg. Vi leverer et bredt spekter av pumper til entreprenører og anleggsbedrifter, blant annet lensepumper med svært høy kapasitet.

Vi er en kunnskapsrik og stabil samarbeidspartner for bygg- og anleggsbransjen, og en pålitelig leverandør for deg med permanente eller midlertidige behov for pumpeanlegg.

Effektive løsninger for bygg og anlegg

For bygg- og anleggsbransjen leverer vi gode løsninger for midlertidig avløpshåndtering, håndtering av overvann og grunnvann, og lensing av vann i byggegrop, for å nevne noe. Våre pumper sørger for at ditt prosjekt ikke stopper opp som følge av overvann.

Anleggsprosjekter er gjerne presset på tid, slik at det er nødvendig med løsninger som fungerer når det er behov for dem. Derfor er driftssikkerhet et viktig fokusområde for oss. Vi har et ønske om å være involvert allerede fra prosjekteringsfasen, for å kunne komme med kvalifiserte anbefalinger på bakgrunn av tiltenkt bruk. I tillegg bistår vi gjerne med igangkjøring av anlegget.

Automasjon, backup- og nødstrømsløsninger

Vi leverer løsninger for automasjon for å gjøre det enkelt for entreprenører og anleggsbedrifter å holde driften i gang. Pumpene kan leveres med backupløsninger som utgjør et sikkerhetsnett og holder driften gående selv når enkelte komponenter er nede.

Det er heller ikke alltid at strømtilførselen er optimal der hvor anleggsarbeid skal utføres. Derfor leverer vi pumper som automatisk kan gå over på nødstrømsaggregat ved behov. Vi kan også levere dieseldrevne pumper til prosjekter der strømtilgangen er svært dårlig eller helt fraværende.

Fleksibel og allsidig pumpeutleie for deg med midlertidige behov

Vi har mange kunder med et utstyrsbehov som endrer seg avhengig av hvilke oppdrag som skal utføres til enhver tid. Flere har kun midlertidige behov for pumpeanlegg, og ser det som lite lønnsomt å investere i en stor maskinpark. Alle pumper og anlegg du kan kjøpe hos oss, kan vi derfor også skaffe som utleiepumper. Vi prosjekterer og skreddersyr anlegg også for utleie. Dermed kan du få akkurat det pumpeanlegget du har behov på det aktuelle tidspunktet. Les mer om fordelene med å leie fremfor å eie pumpe her.

Vi etterstreber å ha kort leveringstid, og leverer alltid etter avtale. Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan dekke dine behov.