Aktører innen offshore har høy aktivitet og er avhengige av sikre og varige løsninger. Ettersom de konstant forflytter seg fra sted til sted, blir det også viktig å finne leverandører med stabil leveranse, uavhengig av geografisk plassering.

Vi leverer kvalitetsanlegg over hele verden, og har gode samarbeidspartnere som sikrer kort leveringstid på både pumper og deler.

Kvalitetsprodukter og systemer tilpasset offshore

Til offshore leverer vi mye av membranpumper og trykkluftsdrevne pumper. Disse pumpene er robuste og sikre, varer lenge og er svært enkle å anvende. Membranpumpene kan leveres med automatisk stoppfunksjon, og egner seg både for kontinuerlig og sporadisk drift. Vi skreddersyr også vannpumpesystemer, og leverer vannpumper fra ledende leverandører i markedet.

Våre kunder innen offshore verdsetter vår leveringsdyktighet. Som uavhengig forhandler har vi muligheten til å være fleksible og skaffe det kundene trenger på kort varsel, slik at de får holdt i gang kritiske arbeidsprosesser. Det kan være utfordrende å levere til servicefartøy i konstant bevegelse. Derfor samarbeider vi med fabrikker over store deler av verden, og kan sende pumper og reservedeler med flyfrakt direkte fra fabrikk.

Eksplosjonssikre løsninger med god dokumentasjon

Innen offshore er sikkerhet og trygge løsninger alltid en prioritet. Arbeidsprosesser på fartøy eller ute på åpent hav vil bestandig medføre en viss eksplosjonsfare, knyttet til blant annet gnister, pulver og drivstoff. Vi leverer produkter som tilfredsstiller krav til EX og ATEX, og sikrer trygge arbeidsforhold og prosesser. Alle produkter og anlegg holder høy kvalitet og leveres med god dokumentasjon. Eksplosjonssikre pumper kan vi levere på permanent basis, eller leie ut til midlertidige oppdrag.

Pumpeteknikk er tilgjengelig når du trenger det

Vi i Pumpeteknikk er alltid tilgjengelige for våre kunder. Vi tilbyr skreddersydde serviceavtaler, og har døgnvakt slik at du kan kontakte oss ved behov.

Vil du vite mer om hvordan vi kan løse dine utfordringer og problemstillinger kan du kontakte oss her.