For å håndtere dødfisk på en miljøbesparende måte, leverer vi systemer for kverning og transport av dette næringsrike biproduktet.

Smart dødfiskehåndtering

Den døde fisken blir matet inn til dødfiskkvernen, hvor riktige doser med syre sørger for korrekt ph-verdi. Dette stanser forråtnelsesprosessen, og med kontinuerlig røring av den døde fiskemassen oppstår det som kalles ensilasje. Det er dette som igjen brukes til blant annet dyrfór og fiskefór. På denne måten kan man håndtere dødfisken på en fornuftig måte, og sørger for å utnytte biprodukter fra fiskerinæringen.

Transport av ensilasje

Vi kan bistå deg med utstyr for transport av ensilasje, som sørger for en effektiv distribusjon til dyr- og fiskefórproduksjon.

Å kunne stole på at utstyret er av høy kvalitet og leverer etter kravene fra myndighetene, er en forutsetning for gode arbeidsforhold. Vi fører robuste og driftssikre systemer for kverning av dødfisk samt distribusjon, som møter kravene om effektivitet og miljø. Vi kan hjelpe deg med valg av riktig utstyr, og innehar mange års erfaring i faget.

Kontakt oss for mer informasjon om håndtering av dødfisk.