Pumper som brukes i industri er helt avhengig av å fungere optimalt til enhver tid, og kunne tåle stor påkjenning av tøffe medier og friksjon.

Våre industripumper er konstruert for nettopp dette, og dekker mange ulike behov i blant annet oljeindustri, skipsfart, næringsmiddelindustri, fiskeoppdrett, med mer.

Stort utvalg av pumper til industri

Enten du har behov for sirkulasjonspumper, avløpspumper, eksenterskruepumper eller lensepumper, så fører vi alle typer, og innehar en høy ekspertise innen bruk av pumper i ulike næringer, i både Norge og i utland.

Vi leverer robuste lensepumper

På bygg- og anleggsplasser er det ofte behov for lensepumper for å drenere bort slam, grunnvann eller sjø. De kan også brukes til å drenere grøfter, tømme tanker eller lense kjellere for vann.

Vi leverer lensepumper med kraftig oppsugningsfuksjon, som bidrar til rask og sikker drenering.

Pumpeteknikk har lensepumper med alle ulike kapasiteter, og kan bistå deg med å velge rett.

Vi hjelper deg med å velge riktig pumpesystem

Synes du det er vanskelig å vite hvilke pumpesystem som egner seg for ditt bruk, er vi her for å veilede og assistere deg i å finne frem til den optimale løsningen for deg. Våre kunder er spredt langs hele norskekysten, fra Østfold til grensen til Russland. Vi leverer også industripumper til kunder i utlandet. Her kan du stole på at vi kan vårt fag, og er klare for å hjelpe deg.

Vi leverer pumper til mange ulike næringer

Vi forhandler, installerer, leier ut og reparerer pumper for både industri, bygg og anlegg, offshore, fiskerinæring, skipsfart, oppdrettsnæring, rådgivende ingeniører, ventilasjonsfirmaer, rørleggere, næringsbygg, gårdselskaper og private boliger.

Vi tilbyr også utleie av pumper og tilbehørreservedelerservice og serviceavtaler.

Kontakt oss dersom du har prisforespørsel eller er klar for å bestille industripumper.