Lensepumper finnes ofte på byggeplasser for å drenere bort slam, sjøvann eller grunnvann.

De brukes også til å drenere grøfter, lensing av grunnvann i kjellere, pumping fra bassenger, eller å tømme tanker.

Lensepumper løfter større mengder partikler ut av vann

De er konstruert for å tåle å løfte store mengder partikler som er i vannet, og våre nedsenkbare lensepumper er robuste med høy pumpekapasitet og innehar blant annet innebygget lenseautomatikk.

Lensepumper med kraftig oppsugingsfunksjon

Våre kvalitetspumper bidrar til rask og sikker drenering, utpumping og tømming av store mengder vann og væske. Kapasiteten på våre nedsenkbare pumpesystemer varierer og vi har til alle formål og behov.

Brann- og eksplosjonssikkerhet

Siden det kan forekomme drivstoff i vannet, er noen av de elektriske lensepumpene designet for å ikke forårsake gnister (EX). Elektriske lensepumper er ofte utstyrt med flottørbryter som slår på pumpen når lense fylles til et fastsatt nivå.

Mange bruksområder

Avhengig av hvor pumpen er plassert i skipsskroget, kan det brukes til å suge sjøvann inn i en fisketank med levende fisk, for å bevare fisken inntil skipet er dokket og fisken klar til å bli solgt. En annen anvendelse av lensepumper er å fjerne vann fra et skip. Pumpen vil være plassert nær bunnen av skroget, for så å suge vannet ut av båten.

Pumpeteknikk tilbyr pumper fra markedsledende produsenter

Vi tilbyr pumper til alle bruksområder, og sender over hele verden. Vi tilbyr også utleie.

Vi leverer blant annet disse pumpetypene:

Fra anerkjente leverandører som XylemEbaraTsurumiKolmeksGrundfosWiloLowaraABS/Sulzer og BBA.

Vi tilbyr også utleie av pumper og tilbehørreservedelerservice og serviceavtaler.

Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt lensepumper, eller ønsker å bestille en lensepumpe fra Pumpeteknikk AS.