Vi kan bistå som en kompetent og kyndig veileder under prosjektering av nye pumpeanlegg. Ofte ser vi at kundene våre enten bruker veldig mye eller litt for lite tid på planleggingen av anlegg. Samtidig vet vi at jo mer effektiv og detaljert prosjekteringen er, desto større sannsynlighet er det for at anlegget som leveres dekker de behovene kundene våre har.

Skal du kjøpe eller leie et pumpeanlegg og ønsker rådgivning under prosjekteringen? Kontakt oss for en uforpliktende samtale. 

Grundig behovsanalyse gir det beste anlegget

Generelt anbefaler vi alle som skal kjøpe eller leie et pumpeanlegg å ta kontakt med oss så tidlig i prosessen som mulig. Dette sparer tid for alle parter, og når vi får komme inn på et tidlig tidspunkt blir det enklere for oss å være en god rådgiver. For oss er det viktig å se det store bildet. Vi vil vite hvor og hvordan anlegget skal brukes, og hvilke prioriteringer, begrensninger og utfordringer dere har i deres hverdag. På bakgrunn av en grundig behovsanalyse vil vi kunne sette sammen den løsningen vi mener vil fungere best for dere.

Mange av våre kunder tror de vet hva de trenger til sitt prosjekt, men ender opp med helt andre produkter og applikasjoner etter samtale med oss. Samtidig opplever vi at det er kundene som rådfører seg med oss som gjerne blir mest fornøyd med anlegget de får levert. I tillegg til å prosjektere og levere anlegget, bistår vi gjerne med igangkjøring og opplæring i bruk av pumpen.

En nøytral rådgiver og samarbeidspartner

Vi er en nøytral samarbeidspartner og tjener ingenting på å anbefale én leverandør over en annen – for oss er det viktigste at du får et pumpeanlegg som mest mulig effektivt lar deg utføre dine oppdrag. Vi kan skaffe produkter fra de aller fleste fabrikanter i markedet og velger ofte komponenter fra ulike leverandører når vi skreddersyr anlegg for kundene våre. Etter mange år i bransjen vet vi hvilke muligheter som finnes, og kan være en trygg og pålitelig rådgiver for deg når valget av pumpe skal tas.

At vi fungerer som en nøytral part gjør også at flere forsikringsselskaper søker råd hos oss ved vurdering i forsikringssaker.

Vi finner løsninger som dekker dine behov

Ulike kunder har ulike behov og preferanser. Noen vil ha høyest mulig kvalitet og et anlegg de har i lang tid, mens andre har budsjettbegrensninger og ønsker en mest mulig kostnadseffektiv løsning. Vi er konkurransedyktige både på kvalitet, pris og leveringstid, og garanterer gode og driftssikre løsninger.

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller for en innledende samtale.