Pumpeteknikk er totalleverandør av tjenester knyttet til alle typer pumper og anlegg.

Pumpeteknikk AS Service Pumpestasjon serviceteknikkerJevnlig service og vedlikehold av et pumpeanlegg bidrar til sikker drift og kan begrense driftsstans og kostbare utskiftninger. Et bygg har ofte mange forskjellige typer pumper og pumpefabrikanter. Vi utfører både service og reparasjoner på alle typer, noe som gjør at du kun trenger å forholde deg til en aktør.

En servicekontroll inneholder mange sjekkpunkter som kan avdekke mindre feil og mangler i anlegget. Disse kan dermed utbedres før de utvikler seg til kostbare utskiftninger som for eksempel ved tørrkjøring av pumpe/motor.

Se vår servicerapport her.

Som totalleverandør tilbyr vi også løpende serviceavtaler. Med jevnlig oppfølgning av din installasjon oppdager vi og utbedrer små feil før de utvikler seg, dette resulterer i at driftsstans reduseres til et minimum.

Med en serviceavtale får du prioritert utrykning ved eventuelle hendelser, betjent servicetelefon samt garanti på deler, utstyr og utført arbeid. Vi kan også bistå som en kompetent kontakt mot forsikringsselskap ved evt. havari.  Serviceavtaler leveres ofte sammen med GSM-overvåkning av anlegg.

Med gode samarbeidspartnere på el, rør, spyling, tømming, rørinspeksjon og graving m.m, er ingen utfordring for stor eller for liten.

Ta kontakt med oss ved behov for service, uansett type og fabrikat.