Regelmessig service og vedlikehold av ditt pumpeanlegg bidrar til sikker drift og kan begrense driftsstans og kostbare utskiftninger. Som totalleverandør av tjenester knyttet til alle pumper og anlegg, utfører vi både service og reparasjoner uavhengig av type pumpe og pumpefabrikant.

Pumpeteknikk AS Service Pumpestasjon serviceteknikker

Vi har høy kompetanse på de fleste pumper på markedet, samt gode samarbeidspartnere på el, rør, spyling, tømming, rørinspeksjon, graving og lignende. For oss er ingen utfordring for stor eller for liten, og vi utfører serviceoppdrag over hele landet.

Kontakt oss for mer informasjon om service på anlegg og deler til ditt pumpeanlegg.

Servicekontroll med servicerapport

For å få en oversikt over tilstanden på pumpene i din maskinpark, kan du bestille en enkeltstående servicekontroll. Vår servicekontroll omfatter en rekke sjekkpunkter som kan avdekke mindre feil og mangler på anlegget. Ved å få kartlagt disse får du muligheten til å utføre mindre utbedringer før det blir behov for kostbare utskiftninger, som for eksempel ved tørrkjøring av pumpe eller motor.

Se vår servicerapport her.

Vi tilbyr serviceavtale med prioritert utrykning

Som totalleverandør tilbyr vi også løpende serviceavtaler. Med en slik avtale får du jevnlig oppfølging av dine installasjoner uten at du selv trenger å foreta deg noe for at service skal bli gjennomført. Vilkårene for serviceavtalen blir vi enige om sammen, slik at service utføres etter avtalt intervall. 

Med en serviceavtale får du også prioritert utrykning ved eventuelle hendelser, betjent servicetelefon samt garanti på deler, utstyr og utført arbeid. Vi kan også bistå som en kompetent kontakt mot forsikringsselskap ved et eventuelt havari. Serviceavtaler leveres ofte sammen med GSM-overvåkning av anlegg.

Les mer om våre garantier og vår konkurransedyktige service på deler og utstyr her. 

Et servicetilbud tilpasset dine behov

En serviceavtale kan lette hverdagen, og gir en ekstra trygghet om at man vil bli prioritert dersom uhellet først er ute. Vi ser imidlertid at flere av våre kunder vil ha et like stort utbytte av å få tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal håndtere pumpene de kjøper av oss. Ofte er det mye du kan gjøre selv for å opprettholde drift og øke levetiden på dine anlegg. Vi er til enhver tid tilgjengelige for støtte over telefon, og vil gjerne være med på igangkjøring av nye anlegg.

Dersom du er usikker på om en serviceavtale er hensiktsmessig for deg eller du ønsker å lære mer om enkelt vedlikehold av egne anlegg, bistår vi gjerne som en kyndig rådgiver. Vi har alltid kunden i fokus og legger vår stolthet i å finne løsninger som er forenlig med hver enkelt kundes behov.

Ta kontakt med oss ved behov for service, uansett type pumpe og fabrikant.