Helt nederst i kjelleren på de fleste bygg finnes en godt skjult, men høyst nødvendige funksjon- nemlig kloakkpumpa. All kloakk som havner under bakkenivå samles i denne kummen, og pumpes så opp og ut til det kommunale avløpsnettet. Pumpa er tilkoblet automatiske nivåstyringer som forteller når den skal starte og når den skal stoppe, avhengig av nivået i kummen. Her er det også gjerne integrert et alarmsystem som sørger for å varsle personell dersom det er feil på anlegget. Pumpeteknikk rykket i går ut til en kunde med driftsfeil, og etter nærmere ettersyn viser det seg at den ene av kummens to pumper ikke fungerte som den skulle. Dette viser også viktigheten av å ha en pumpe i backup, slik at systemet kan driftes videre mens problemet utbedres.

Pumpeteknikk kan levere komplette systemer med kum, pumper, rør, koblinger og automatikk med alarm- og nivåsensorer, både til nye og eksisterende bygg. Snakk med oss om ditt neste avløpsprosjekt😀

 

 

Automatikkskap med bryter og LED-idikatorer for nivåsensorer for minimum- og maksimumsnivå, samt alarmnivå.