Våre dieseldrevne pumper brukes på steder der strømtilførsel via kabel ikke er tilgjengelig.

Da er mobile pumpeløsninger et godt alternativ. Pumpene vi fører er utstyrt med pumpeender drevet av en dieselmotor, for jevn og stabil forsyning av kraft til lensepumpen. Ofte brukt av dykkere for å administrere oljeplattformer og andre maritime oppgaver som krever effektiv flytting av store vannmasser.

  • Tilfredsstiller NFPA 20 og FG
  • Fleksibel installasjon, kan monteres i fri avstand til generatorsettet
  • Kan kombinere ulike pumpesystemer, som brannvannspumper og sjøvannsløftepumper

Mobile pumpeenheter for lettere tilgang

Pumpene kan leveres med hjul og hengerfeste for lettere mobilitet og frakt. Dette gjør det også enklere for deg som har flere korte oppdrag, hvor du er avhengig av å kunne flytte pumpeanlegget raskt.

Hjelp til valg av gode pumpeløsninger

Vi leverer dieseldrevne pumper til blant annet til skip, industri og offshore. Det er også mulig å leie utstyr av oss over en ønsket tidsperiode.

Med vårt store utvalg av pumper, kan det være smart å ta i bruk vår ekspertise når du skal velge riktig pumpesystem for din bedrift. Vi har lang erfaring i å veilede kunder og er glade for å høre fra deg.

Kontakt oss for mer informasjon eller assistanse i valg av dieseldrevne pumper.