Vi fører ulike typer helautomatiske systemer for vannforsyning og trykkøkning.

Et trykkøkningsanlegg sørger for å øke lavt trykk i et vannsystem, og fordele vannmengden til de ulike enhetene. Pumpene kobles sammen, med følere og frekvensomformerer som tilpasser seg, slik at trykket i vannforsyningen blir stabilt og jevnt. De er utviklet for å være stillegående og med en jevn og stabil trykkfordeling.

Systemkonfigurasjon

Noen ganger har man behov for å betjene kun enkelte soner av et bygg eller for eksempel et skip. Systemkonfigurasjon gjør dette mulig, ved å justere og stille inn trykket ut fra ulike behov, som komfortnivå, investeringskostnaden, driftskostnader og bruksbehov.

Stort utvalg av trykkøkningsanlegg

Vi har et stort utvalg av systemer for trykkbalansering og distribusjon. I tillegg er det mange elementer å ta hensyn til – da miljø og forhold varierer fra prosjekt til prosjekt, kan det være vanskelig å vite hvilket system som er ideelt for dine behov. Vi er her for å veilede og gi deg tilstrekkelig informasjon, slik at du kan anskaffe den optimale løsningen for ditt prosjekt.

For større næringsbygg og offentlige bygg tilbyr vi også fast service- og vedlikeholdsavtale.

Kontakt oss for ytterligere informasjon, eller dersom du er klar for å bestille et trykkøkningsanlegg.