Oppdrettsnæringen opplever stor vekst, og er i kontinuerlig utvikling for å finne nye produkter, systemer og metoder som skal sørge for at fisken har det godt, og kan vokse seg stor og fin. Den høye takten på utviklingen krever gode løsninger og produkter.

Vi kan levere alle typer pumper for oppdrettsnæringen, i tillegg til at vi tilbyr utleie av pumpeteknisk utstyr.

Vi vil være med på utviklingen

Vi i Pumpeteknikk ønsker å være en sparringspartner som bidrar til den utviklingen som finner sted. Vi leverer pumpeteknisk utstyr til vanlig drift, i tillegg til forsøk og utprøving av nye metoder.

Vi mener at den beste måten å finne ut om noe fungerer er ved prøving og testing, og vi er ikke redd for å være med på å prøve ut nye løsninger. Ved å låne bort utstyr får oppdrettsnæringen mulighet til å teste hvilke produkter og metoder som er mest hensiktsmessig for driften. Det er en utvikling vi syns det er spennende å være med på!

En solid samarbeidspartner

Vi har lang erfaring innen pumpeteknikk for ulike næringer, og har både kompetansen og utstyret som trengs for å sørge for en god drift av alle steg i oppdrettsnæringen som har bruk for pumpeteknikk. Blant annet har vi solide og syrefaste pumper som tåler ensilering og pumping av slog og dødfisk ut av anlegget. Å kunne konservere og bruke biprodukter som ikke brukes av oppdrettsnæringen til blant annet dyrefôr mener vi er en smart og verdifull håndtering av avfall.

Les mer om dødfiskvern her.

Med Pumpeteknikk som servicepartner i oppdrettsnæringen skal du som kunde føle deg trygg på at du får den hjelpen du har behov for, og at arbeidet blir utført av erfarne og kompetente fagfolk.

Ta kontakt med oss!

Har du noen spørsmål om hvordan vi kan bidra med vår kompetanse til oppdrettsnæringen eller ønsker å kjøpe eller leie utstyr til utprøving av nye metoder for næringen? Ikke nøl med å ta kontakt. Vi syns utviklingen er spennende og gleder oss til å følge med på hva som skjer videre. Send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg.