Hverdagen for aktører innen skipsfartsnæringen er ofte uforutsigbar. Dermed stilles det krav til stabile og fleksible løsninger, også når det kommer til pumpeteknikk. Skipsfartsnæringen kjennetegnes av høy aktivitet og avvikende arbeidstimer. Da er det avgjørende med en trygg samarbeidspartner som alltid er tilgjengelig, og som kjenner bransjen og dens behov.

Vi leverer pumpeanlegg for skipsfartsnæringen med høy oppetid, lang levetid og høy kapasitet. Vi prosjekterer og leverer anlegget, og kan bistå med igangkjøring og service i etterkant. Alle anlegg kan skreddersys etter behov, enten det skal leveres på midlertidig eller permanent basis.

Høy kompetanse på løsninger for skipsfart

Med mange kunder innen skips- og sjøfartsnæringen, har vi opparbeidet oss høy kompetanse på løsninger som fungerer godt for bransjen. Til rederier og andre kunder innen skipsfart prosjekterer og leverer vi anlegg for håndtering av ballastvann, som gjør det mulig for skipene å pumpe inn vann for å balansere seg selv. I tillegg har vi gode pumper for rensing av ballastvannet, for at det skal kunne slippes ut igjen uten å gjøre skade på miljø og økosystemer. Vi leverer også driftssikre vannforsyningspumper, sirkulasjonspumper og sjøvannspumper til bruk på skip.

Pumper og deler levert dit du befinner deg

Gjennom vårt brede leverandørnettverk har vi mulighet til å levere både pumper og deler akkurat dit du ønsker. Vi samarbeider med fabrikker over store deler av verden, og kan sende ditt utstyr med flyfrakt direkte fra fabrikk. Dette kutter leveringstiden for deg. Samtidig gagner det miljøet når vi kutter transportstrekningene. Selv om produktene sendes rett fra fabrikk er det naturligvis vi som følger deg opp, og kan yte service og gi råd ved behov.

Ønsker du veiledning eller hjelp med igangkjøring av din nye pumpe kan vi tilby kyndig rådgivning over video eller telefon.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Har du behov for en kompetent, norsk pumpeleverandør som kan levere løsninger som effektiviserer prosesser for skipsfartsnæringen? Vi har kunden i fokus og synes det er spennende å være med på å løse små og store utfordringer. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg.