Tunneler er komplekse arbeidsplasser, der store vannmengder kan gjøre det vanskelig å utføre oppgavene som skal gjøres. Dermed vil det være nødvendig med stabile løsninger for drenering og vannhåndtering, slik at prosjekter kan fullføres til avtalt tid.

Vi kan utføre prosjektoppdrag med tømming av tunneler på vegne av våre kunder, men vi skreddersyr også pumpeanlegg som vi leier ut på prosjektbasis. Våre anlegg skal være lette for kundene våre å håndtere på egenhånd. Vi bistår gjerne med igangkjøring og opplæring.

Pumper for lensing og håndtering av store vannmengder

Et tunnelprosjekt byr på ulike utfordringer, og god håndtering av vann og slam er som regel avgjørende for prosjektets fremdrift. Vi er spesialist på å konstruere pumpeanlegg for håndtering av store vannmengder. Vi har erfaring med anlegg for tunnelsjakt og sjaktlensing, lensing av utgravde områder og kloakk fra sanitæranlegg, for å nevne noe.

Stor høydeforskjell er ofte en utfordring under tunnelprosjekter. Til slike prosjekter kan vi levere høytrykks lensepumper som evner å frakte vann fra store dyp. Vi leverer senkbare drenerings- og slamrensepumper fra anerkjente leverandører. Mange av pumpene vi leverer er kompakte og smidige, noe som er en fordel når plassen er begrenset.

En profesjonell sparringspartner på prosjektoppdrag

Vi ønsker å være en god rådgiver og sparringspartner, og står alltid klare for å løse utfordringer for våre kunder. Når vi konstruerer systemer til konkrete oppdrag, skjer dette i samarbeid med deg som skal bruke anlegget. Jo mer informasjon du kan gi oss om prosjektet som skal utføres, desto enklere er det for oss å skreddersy et anlegg som passer for jobben.

Vi kan skaffe produkter og deler fra de fleste leverandører på markedet, og setter sammen anlegg med deler fra ulike leverandører når dette er hensiktsmessig. Til prosjektoppdrag ønsker kundene våre ofte å leie anlegg, og vi skreddersyr også anlegg som kun skal leies på midlertidig basis. Systemene våre er i stor grad basert på automatikk, slik at det skal være enkelt for kundene våre å drifte dem på egenhånd. Kontakt oss for mer informasjon om hva vi kan levere for å forenkle vannhåndteringen i tunneler.