Frosten har inntatt landet❄ Her pakker vi bilen på vei ut til et frosset rør på en av anleggsplassene der vi har ansvaret for vannhåndteringen fra A-Å. Og når vi sier A-Å så inkluderer dette alt fra leveranse av pumper og rørdeler, slanger og automatikk med 5G overvåking, til etablering av pumper og sammenstilling av utstyr, leveranse av kabelstikk og alt annet av tilleggsutstyr🙂

På denne anleggsplassen opererer vi et renseanlegg og et stort fordrøyningsbasseng, samt at vi hjelper kunden med å overholde utslippskravene, både med tanke på partikler og eventuelle forurensninger i forhold til utslippskrav fra Oslo kommune. Snakk gjerne med oss om vannhåndtering for ditt prosjekt🙂