Vårt verksted får jevnlig besøk av pumper som trenger en overhaling. Denne uken har vi blant annet fått besøk av en pumpe for kverning av dødfisk. Denne typen pumpe benyttes blant annet av oppdrettsanlegg, og brukes til å male opp fiskerester, som fiskehoder, haler, finner og involler. Disse restene mates inn i pumpekvernen, hvor det også tilsettes syre for korreksjon av PH-verdi. Dette stanser forråtnelsesprosessen, og med kontinuerlig røring og bevegelse av den oppkvernede massen, oppstår det vi kaller ensilasje, og det er dette som igjen brukes til blant annet dyrfór og fiskefór.

På denne måten kan man håndtere dødfisken på en fornuftig måte, og sørger for å utnytte biprodukter fra fiskerinæringen. Snakk med oss om dødfiskpumper!